تاریخ امروز:۳۱/۰۲/۱۴۰۱

1 min read١۵ نکته طلایی در مورد عطر و ادکلن

عطر و ادکلن1
5/5 - (1 امتیاز)

نکات طلایی

١) در دنيای مُد، عطر و اودکلن ھم مثل رخت و لباس و کفش و کلاه و . . . سال به سال، نو می شود اما ھر عطری برای ھر سن وھرموقعيتی مناسب نيست.

٢) از عطرھایی مانند بولگاری، اسکادا و ایریا که رایحه سنگينی دارند، ترجيحا در محافل رسمی استفاده کنيد. ھميشه بھتر است که در مکان ھای رسمی از رایحه ھای تلخ، گرم، شيرین و تند استفاده کنيد.

٣) در ساخت عطرھای تلخ معمولاً از اسانس ھایی مانند ریشه درختان و ادویه ھای تند شرقی استفاده می کنند. عطرھای شيرین و گرم ھم عطرھایی ھستند که از بو و طعم شکلات و ميوه ھای تابستانی برخوردارند.

۴) از عطرھایی مانند مادام روشاز، گپ، ھوگو و آزارو ترجيحا در محافل دوستانه و صميمی استفاده کنيد. ھميشه بھتر است که در محافل دوستانه و صميمی، از عطرھای سرد و ترش استفاده کنيد.

عطر و ادکلن

ادامه

۵) عطر سرد به عطری می گویند که حس خنکی و تازگی را القا کند. استشمام این عطرھا معمولاً باعث می شود که طعمِ ميوه ھایی مانند خيار و ھندوانه را به خاطر بياوریم.

۶) عطر ترش به عطری می گویند که طعم مرکبات را به خاطر بياورد. عطرھای ترش نيز القاکننده حس طراوت و شادمانی اند.

٧) عطرھای سرد و ترش باعث آرامش روحی و رفع خستگی نيز می شوند. لابد دیده اید که در باشگاه ھای ورزشی، ھوای داخل باشگاه را معمولاً با رایحه ھای سرد و ترش مطبوع می کنند. عطرھایی با طعم گل ھای وحشی می توانند حس صميميت بيشتری به محيط القا کنند.

 

 

 

٨) ھمانطور که در بحث رنگ ھا، از رنگ سال و رنگ فصل برایتان گفتيم؛ در بحث عطرھا ھم باید از عطر سال و عطر فصل صحبت کنيم. طبيعتا عطرھایی که بھتر است در روزھای گرم و آفتابی استفاده شوند، با عطرھایی که مناسب روزھای سرد زمستان اند، یکسان نيستند.

٩) در فصل بھار از عطرھای ملایم استفاده کنيد. عطرھای ملایم و بھاری را معمولاً از گل ھای بنفشه، تمشک و مگنوليا می گيرند.

١٠) در روزھای گرم تابستان برای ماندگاری بوی عطر باید به دفعات بيشتری از آن استفاده کنيد. با این حساب، بھتر است که در فصل گرم از عطری استفاده کنيد که ماندگاری بيشتری داشته باشد.

عطر و ادکلن

ادامه

١١) در فصل گرم، استفاده از رایحه ھای خنک و ترش، تلخ و سرد، جنگلی و وحشی بسيار خوشایند است. استفاده از رایحه ھای خنک و ترش در فصل تابستان، سرمای خوشایندی را به شما و اطرافيانتان منتقل می کند و درنتيجه از حسِ گرمای محيط می کاھد تا به یک حس تعادل دمایی برسيد.

١٢) ماندگاری عطرھا در ھوای سرد بيشتر است. یعنی در پایيز و زمستان با توجه به دمای پایين ھوا، الکل موجود در عطر دیرتر تبخير می شود. در فصل ھای سرد سال، بھتر است از رایحه ھای سنگين مانند عطرھای شيرین، تند و تلخ استفاده کنيد.

١٣) اگر پوست تان چرب است، خوشحال باشيد چون دوام و ماندگاری عطرھا بر روی پوست ھای چرب و تيره بيشتر است. اما عطر برای پوست ھای روشن و خشک، در حکم یک مرطوب کننده است و دوام زیادی روی این پوست ھا ندارد.

١۴) اگر پوست تان روشن و خشک است و می خواھيد ماندگاری عطرتان بيشتر شود، بھتر است پيش از استفاده از عطر، از لوسيون ھای مرطوب کننده بدون بو استفاده کنيد.

١۵) واقعيت این است که زدن عطر بر روی محل نبض ھا (مانند: مچ دست، مچ پا، پشت زانوھا و نبض گردن) باعث متصاعد شدن رایحه عطر شده و کلاً خوشایند است اما پزشکان توصيه می کنند به گردنتان عطر نزنيد چرا که این کار، احتمال بيماری ھای پوستی را در این ناحيه افزایش می دھد.

عطر و ادکلن
اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.