تاریخ امروز:۱۰/۰۴/۱۴۰۱

انتخاب لـباس مناسب، متناسب با اندام1 min read

لباس های متناسب1

5/5 - (1 امتیاز)

ھمه انسان ھا اندام مناسبی ندارند، بنابراین پوشيدن ھر نوع لباسی برای ھرکسی مناسب نيست. با پوشيدن لباس متناسب می توانيد عيب ھای ظاھری خود را بپوشانيد.

دور کمر؛ با ترکيب مناسب پيراھن، شلوار و کمربند، راه ھای زیادی برای استتار ميان تنه کوتاه یا بلند وجود دارد.

ميان تنه کوتاه

اگر پاھای تان کشيده و بلندتر از ميان تنه است، از لباس ھای کمردار استفاده نکنيد. گرچه این یک امر ژنتيکی است اما می توانيد با در نظر گرفتن دستورالعمل ھای زیر، آن را به راحتی بپوشانيد.

– بھتر است به جای پيراھن، تی شرت یا پليور بپوشيد و ھرگز آن را توی شلوار جين را تا روی کمر بالا نکشيد. شلوار نکنيد تا کمر یا ميان تنه را بپوشاند.

– تی شرت ھای بلند بپوشيد.

-رنگ پيراھن یا تی شرت را با رنگ کمربند ست کنيد. این ھماھنگی ميان تنه را بلندتر نشان می دھد.

– سوئی شرت و ژاکت ھایی بپوشيد که حداقل تا روی ميان تنه را بپوشانند.

– پوشيدن لباس ھای رسمی (کت و شلوار) ھم کمک می کند تا ميان تنه کوتاه به چشم نياید. برای شروع می توانيد با ست کردن رنگ ژاکت، شلوار و پيراھن ظاھری آراسته و جذاب داشته باشيد. به بيان دیگر، پوشيدن رنگ ھای متضاد مثل صورتی با سياه ميان تنه کوتاه را بيشتر به چشم می آورد.

– یک حقه دیگر این است که به خياط بگوید ٢/۵ سانت به قد کمر اضافه و از آن طرف ٢/۵ سانت از درز شلوار کم کند. به این ترتيب شلوار به راحتی روی ميان تنه می ایستد، بدون این که پاچه آن روی زمين کشيده شود. شلوارک ھم ميان تنه را کوتاه تر نشان می دھد.

لباس های متناسب

با ميان تنه بزرگ یا کوچک چه کنيم؟ چگونه با لباس مناسب شکم بزرگ را پنھان کنيم

معمولاً آقایان به نسبت خانم ھا زیاد به قسمت پشت بدن توجه نمی کنند اما به ھر حال اگر ميان تنه بزرگ یا خيلی کوچکی داشته باشيد، باید به طریقی با لباس مناسب آن را بپوشانيد.

ميان تنه صاف (تخت)

برخی افراد ميان تنه صاف را دوست دارند اما برخی نيز از آن متنفرند چرا که شلوار به زحمت روی تن شان می ایستد و یا تی شرت به شکل بی قواره ای پشتشان آویزان می شود.

برای پوشاندن این عيب اصلاً سراغ شلوارھای بگی و گشاد نروید. به جای این که مدام فکر کنيد، کاش ميان تنه بزرگتر داشتم، بھتر است انواع جين یا شلوارھایی را بپوشيد که دقيقاً قالب کمرتان باشد و فاق بلند داشته باشد. شلوارھایی فاق بلند ميان تنه را بزرگ تر نشان می دھند. شلوارھای راسته لوله تفنگی ھم بيشتر توجه افراد را به کشيدگی پاھا جلب می کند تا ميان تنه کوچک.

ميان تنه بزرگ

لزوماً ميان تنه بزرگ منشأ بدھيکلی نيست. اما اگر ھنوز از داشتن آن ناراحتيد، می توانيد بيشتر دامن بپوشيد. علاوه بر این می توانيد شلوارھای جين نسبتاً گشاد را با تی شرت یا پليور که روی آن را بگيرد، بپوشيد.

اگر می خواھيد راحت لباس بپوشيد، حواستان باشد شلوارھائی که کمرشان پھن است نپوشيد، چرا که پھنی کمر طول ميان تنه را بيشتر نشان می دھد. بھتر است از پوشيدن شلوارھای پيله دار بپرھيزید، چرا که بزرگی ميان تنه را بيشتر توی چشم می آورد.

لباس های متناسب

ميان تنه بلند

معمولاً در ميان تنه ھای بلند، پاھا کوتاه و بالاتنه بلند است، با کمی ھماھنگی در پوشيدن لباس می توان این عيب را به راحتی پوشاند.

-تی شرت، پيراھن یا ژاکت ھائی بپوشيد که رنگشان با شلوارتان تضاد داشته باشد.

-برعکس ميان تنه کوتاه، باید شلوار را تا کمر بالا کشيد.

-برای افرادی با این ميان تنه بھترین نوع پوشش کت یا مانتوھای چھار دکمه است. به این ترتيب نظر افراد بيشتر به لباس تان جلب می شود تا پيراھن، تی شرت یا ھر چه بالاتنه می پوشيد را توی شلوار بزنيد.

پاھای کوتاه.

-استفاده از بند جوراب در خانم ھا یا بند شلوار در آقایان ھم کمک می کند تا پاھا کشيده تر به نظر برسند. ھمچنين کمربندھای نقش دار با سگک بزرگ ھم مناسب ھستند.

شکم بزرگ

چگونگی پنھان کردن شکم بزرگ، ھنری است که ھمه به خصوص آقایان باید به خوبی داشته باشند. خوب چاره این جاست. بھتر است لباس ھای نخی سبک با رنگ ھای تيره بپوشيد. اول از ھمه دور پارچه ھای پشمی، فاستونی، فلانل و نمونه ھای دیگر پارچه سنگين را خط بکشيد.

بھتر است سراغ از پارچه ھای سبک با نخ طبيعی و رنگ ھای تيره و مات بروید که البته باید یک رنگ باشد. وقتی برای سر کار رفتن، لباس راحتی می پوشيد بھتر است زیر تی شرت تان زیرپوش بپوشيد و آن را توی شلوار بزنيد. سپس روی آن سوئی شرت یا پليور بپوشيد. زیرپوش شکم را ثابت نگه می دارد و پليور تا حدودی بزرگی آن را می گيرد. سعی کنيد کمتر تی شرت بپوشيد. تی شرت ھای بگی و گشاد فقط شکم را بزرگ تر نشان می دھند و البته از آن طرف تی شرت ھای جذب و تنگ ھم بزرگی شکم را بيشتر توی چشم می زنند.

پيراھن آستين بلند بھترین مدل لباس برای شکم ھای بزرگ است و بدن را متناسب تر نشان می دھد.

ھيچ گاه شلوار را زیر شکم نپوشيد یعنی بھتر است کمربند روی آن باشد، در غير این صورت توجه بيشتری به بزرگی جلب می شود. وقتی نوبت به لباس ھای رسمی مثل کت و دامن یا کت و شلوار می رسد، متأسفانه کارشناسان به توافق نمی رسند. برخی بر این باورند که کت ھای چھار دکمه بھترین گزینه است. اما به عقيده برخی دیگر گشادی کت ھای معمولی بزرگی شکم را کمتر به چشم می آورد.

بھترین پيشنھاد:

بھتر است با یک خياط ماھر یا فروشنده زبردست برای بھترین برش لباس تان مشورت کنيد. لباس مناسب ھيچ وقت نمی تواندبه طور کامل عيوب شما را برطرف کند. اما ھميشه می توانيد کسانی را تصور کنيد که با سليقه خوب شان بسيار کم ایراد به نظر می رسند.

یک نظر

  1. مهدی نویسنده پاسخ

   سلام
   بسیار ممنونیم که از سایت ما بازدید کردید
   تمام تلاش ما خدمت به شما دوستان گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.