تاریخ امروز:۱۰/۰۴/۱۴۰۱

یکسری نکات بسیار مهم-متناسب با اندام تان لباس انتخاب کنید1 min read

لباس متناسب

5/5 - (1 امتیاز)

افراد چاق یا لاغر باید بدانند که اگر لباس های متناسب خود را انتخاب کنند تا هزینه ای که بابت لباس ها داده اند به هدر رفته نرفته باشد.

آقايانی که خيلی چاق ھستند

▪️ ژاکت ھایی را که دارای لایه ھای اضافی ھستند نپوشيد.

▪️ از کراوات ھای جلف استفاده نکنيد.

▪️ پيراھن ھای راسته ھم نپوشيد.

▪️ یقه پيراھن ھای رسمی خود رادر اندازه ھای مناسب خریداری کنيد.

▪️ کسی که مچ دستش بزرگ است ھرگز از ساعت کوچک استفاده نکند.

▪️ جليقه ھای سنگين و گشاد و یا ژاکت ھای پشمی نپوشيد.

▪️ پوشيدن ژاکت ھایی را که یقه پھن دارند را فراموش کنيد.

▪️ از پوشيدن شلوارھای بلند و یا پارچه ھای محکم و سخت اجتناب کنيد.

▪️ لباس یقه V و جليقه یا پيراھن ھای مردانه با طرح عمودی وپيراھن ھایی با یقه باریک یا باز بپوشيد.

▪️ از کمربند ھایی که رنگشان تک است و سنگين و مردانه ھستند استفاده کنيد.

▪️ از ژاکت ھای بلند و راه راه گيره دار استفاده کنيد.ژاکت ھایی که ٣ یا حتی ۴ دکمه دارند.

▪️ لباس ھای بافتنی زیبا بپوشيد چون این لباس ھا به جای اینکه شما را چاق تر نشان دھند شما را جمع و جور می کنند.

 

لباس متناسب

 


بیشتر بخوانید: کیف مدرسه- طلایی ترین نکات مربوط به خرید کیف های مدرسه


آقايانی که خيلی لاغر و باريک اندام ھستند.

 

▪️ پيراھن و یا ژاکت ھایی را که یقه V ھستند نپوشيد.

▪️ از کراوات ھای باریک ھم استفاده نکنيد.

▪️ پيراھن و یا کت و شلوارھایی که راه راه ھستند نپوشيد.

▪️ پارچه ھای روشن یا تاپ ھای خيلی تنگ و محکم نپوشيد چون شانه ھای شما را کوچکتر نشان می دھد.

▪️ ژاکت ھای یقه دار بپوشيد و ھمين طور روی پيراھن جليقه بپوشيد.

▪️ از پوشيدن کت و شلوار و یا دامن و ژاکت ھای چھار دکمه ای اجتناب کنيد.

▪️ شلوار ھای رزمی گشاد و محکم بپوشيد.شلوار ھایی که ھر دو طرفش جيب داشته باشد.جيب ھایی بزرگ که بتوانيد در ان چيزی قرار دھيد.

▪️ ژاکت ھای بافتنی سنگين و کلفت بپوشيد.

▪️ پيراھن ھای دکمه دار و یقه باز و پھن که حداکثر بلندی را داشته باشد بپوشيد.

لباس متناسب

آقايانی که شکم شان بزرگ است

▪️ جليقه و یا ھر چيزی را که خيلی کوچک باشد نپوشيد. چون شکم تان را بزرگتر نشان خواھد داد.

▪️ لباس ھای دستباف نپوشيد چون به شکم تان می چسيد و ساکن و ثابت می ماند.

▪️ شلوا رتان را خيلی بالای شکم تان قرار ندھيد چون خيلی مضحک و خنده دار به نظر می رسد.

▪️ از پوشيدن کت و شلوار و پيراھن و یا ژاکت ھای چھار دکمه ای اجتناب کنيد.

▪️ از پارچه ھای رنگ روشن استفاده کنيد.

▪️ لباس ھای آزاد و گشاد و تيره از جنس کتان بپوشيد.

▪️ شلوار ھایتان را به اندازه ای بزرگ بخرید که تا روی شکم تان بياید.

▪️ مطمئن شوید که کراواتتان پھن است و تا روی کمربند تان می رسد.

▪️ ژاکت و شلوار یک رنگ بپوشيد و ھميشه به دنبال ژاکت ھای دو دکمه ای باشيد.

لباس متناسب

 

لباس متناسب

 

لباس متناسب

 

لباس متناسب

 

لباس متناسب

 

لباس متناسب

 

لباس متناسب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.