تاریخ امروز:۱۳/۰۹/۱۴۰۲

چند توصیه طلایی در مورد لباس عروس جدید – ۲۰۲۱1 min read

لباس عروس2

3/5 - (2 امتیاز)

مقدمه

آماده شدن برای روز مراسم ازدواج، برای بسياری از عروس خانم ھا استرس آور است. و دایم نگران ھستند. که مبادا کاری را از قلم بيندازند. برای اینکه خيلی به تان فشار نياید، توصيه اول این است که از خودتان انتظارات منطقی داشته باشيد. و ھميشه درصدی را برای بی نظمی برنامه ھا در نظر بگيرید. اما از این که بگذریم، توصيه ھایی ھست که می تواند کمک تان کند تا لباس عروس جدید ایرانی ۱۴۰۰ مناسب خود را خریداری کنید.

اگر این روزھا دارید به مراسم ازدواج تان نزدیک می شود، مرور کردن ليست زیر و انجام کارھای آن می تواند حسابی به تان کمک کند…

لباس عروس2

١ )دو روز قبل لباستان را بخار بدھيد.

احتمالاً لباس عروسی جدید دخترانه تان را چند ماه قبل دوخته اید. یا سفارش داده اید. و حالا چند ماه است. که داخل روکش ھای ویژه بسته بندی است. تا کثيف نشود ولی باید بگویيم که اگر الان آن را باز کنيد حتما چروک شده است.

حتی ممکن است تورھای آن خم شده باشد. برای آماده بودن لباستان برای عروسی سعی کنید از چند روز قبل از آن، لباستان را بخار بدھيد. می توانيد این کار را به مزون مدل لباس عروس جدید در تهران تان بسپارید و یا یک خشک شویی مطمئن پيدا کنيد. ھمچنين اگر شما دستگاه بخارشو در منزلدارید، می توانيد این کار را خودتان در منزل انجام دھيد. پيشنھاد دیگر ما این است که لباستان را در حمام قرار دھيد و حمام را پر از بخار کنيد. این ساده ترین روش است.

لباس عروس

٢ )تورتان را آویزان کنيد.

تورھای عروسی معمولاً از گروه تورھای بسيار ظریف ھستند که به صورت حاشيه دار در مزون ھای لباس عروس جدید بچه گانه به فروش می رسند. نکته اصلی این است که تورھای حاشيه دار و بلند در عکس ھای عروسی شما زیباتر به نظر می رسند.

نوشته پیشنهادی :   پیراهن مشکی مردانه-راهنمای جامع انتخاب و خرید+لینک خرید

پس توصيه ما این است که این تورھا را انتخاب کنيد. برای اینکه لازم نباشد تورتان را اتو کنيد چند روز قبل از عروسی تورتان را از پوشش درآورید و در یک جای بلند در منزل بياویزید، به طوری که حاشيه ھای آن به طرف زمين آویزان باشد. با این ر وش تور شما خود به خود باز خواھد شد و خبری از چين و چروک در آن نخواھد بود.

٣ )به کفش عروسی تان عادت کنيد.

دو سه روز قبل از مراسم ازدواج تان بد نيست که کفش عروسی تان را در منزل بپوشيد و با آن راه بروید. با این روش، پاھای شما به پوشيدن یک کفش پاشنه بلند نه چندان راحت خو می گيرند.

توصيه دیگر ما این است که برای زیر لباس عروستان، یک کفش پاشنه یک تکه بخرید مثل صندل ھای حصيری که در بازار ھست. با این روش سطح اتکای شما روی زمين زیادتر شده و در روز مراسم ازدواجتان راحت تر گام برخواھيد داشت.

لباس عروس

۴ )دنباله دارھا روی صندلی عقب بنشينند.

اگر لباس عروسی شما دنباله بلندی دارد، توصيه ما این است که روی صندلی عقب ماشين عروس بنشينيد. چون با این روش دنباله لباس شما کمتر چروک می خورد. سعی کنيد در صندلی عقب اتومبيل به سمت دری که قرار است از آن خارج شوید. بنشينيد و دنباله لباستان را به سمت دیگر صندلی اتومبيل پھن کنيد. با این روش وقتی از اتومبيل خارج می شوید اول خودتان پایين می آیيد و سپس لباس عروس شما و دنباله اش از ماشين خارج خواھد شد. می توانيد از یکی از اعضای خانواده تان بخواھيد که به شما در پياده و سوار شدن از ماشين عروس کمک کند.

نوشته پیشنهادی :   کفش چرم زنانه برای خانم های {شیک پوش} + لینک خرید

۵ )امسال تاج عروس مد نيست.

اگر دنبال تاج ھستيد، بد نيست بدانيد که امسال گذاشتن تاج چندان مد نيست و بيشتر در طراحی زیباترین لباس عروس دنیا، آرایش زیبای موھا، جای تاج ھا و گل سرھای آنچنانی را گرفته است. اگر ھم به دنبال خرید تاج ھستيد و دوست دارید حتما لباس عروس و تور عروسی تان را با یک تاج کامل کنيد، توصيه ما این است که دنبال تاج ھای ظریف و کوچک باشيد که شما را ظریف تر و زیباتر نشان دھند.

۶ )لباس عروسی تان را کوتاه نکنيد.

برای بسياری از عروس خانم ھا پيش آمده است که لباس عروسی شان بلندتر از قدشان است. در این شرایط اولين و ساده ترین کاری که به نظر شما می رسد، این است که لباس عروسی تان را از پایين کوتاه کنيد. ولی شاید اگر پول زیادی بابت لباستان پرداخته باشيد.

دلتان نياید که آن را کوتاه کنيد. یک روش ساده این است که لباستان را از ميان تورھای آن بالا بکشيد و کوک بزنيد. البته این کار را به یک خياط ماھر بسپارید. به این ترتيب ھم لباستان را کوتاه و مناسب خودتان کرده اید و ھم پارچه آن را نبریده اید.

لباس عروس

٧ )لباس تان را تا روز مراسم نپوشيد.

بھتر است لباس عروسی تان را تا روز مراسم ازدواج تان نپوشيد. چون ھمه دوست دارند. شما را در لباس عروس جدید پف دار ببينند و دیگر در روز مراسم شاید آن جذابيت و تازگی را نداشته باشيد. بنابراین توصيه ما این است که لباس عروسی تان را تا نزدیک روز مراسم در منزل خياطتان و یا در مزون بگذارید. این افراد حتی بھتر از شما لباس عروستان را در شرایط مناسب نگھداری خواھند کرد. در این مکان ھا معمولاً مانکن ھای مصنوعی و یا کمدھایی بلند و بزرگ وجود دارد که لباستان در آنجا آویخته می شود.

لباس عروس

٨ )موھا و تاج تان را کنترل کنيد.

بھتر است چند روز مانده به مراسم عروسی تور و تاج خود را به آرایشگر خود نشان دهید. تا او متناسب با آنھا مدلی مناسب برای موھایتان انتخاب کند. در عين حال می توانيد در این قرار ملاقات درباره اینکه موھایتان را تيره و روشن کنيد، مش و یا ھای لایت کنيد و یا حتی چه مدل شينيونی را می پسندید با او مشورت کنيد تا روز عروسی از مدل موھا و تناسب آن با تاج و تور و لباس عروسی تان راضی باشيد.

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *