تاریخ امروز:۳۱/۰۲/۱۴۰۱

2 min readعطر و ادکلن-همه چیز درباره عطر و ادکلن

عطر و ادکلن
4.1/5 - (8 امتیاز)
عطر و ادکلن
عطر و ادکلن

قرن ھا پيش از این، عطر به عنوان ماده ای برای خوشبو کردن محيط در مراسم مذھبی مصریان سوزانده می شد در آن زمان استفاده از این مواد خوشبو تنھا به آیين ھا و تشریفات مذھبی اختصاص داشتند اما به تدریج از این مواد برای ساختن پماد جھت تسکين و درمان زخم ھای پوستی نيز استفاده شد.

در طول قرن ھفدھم، استفاده از بوی خوش و عطر کاملاً در بين مردم رایج شد. دستکش ھای معطر در فرانسه به بازار آمد و در سال ١۶۵۶ بود که  استفاده از عطر در کشور فرانسه بيش از سایر نقاط جھان به سرعت افزایش پيدا کرد.

عطر و ادکلن
عطر و ادکلن

در قرن ١٨ با ساخت ادکلن (cologne de Eau) انقلابی در صنعت عطر اتفاق افتاد. که ازجمله موارد استفاده از آن، می توان به استفاده از آن برای خوشبو کردن آب حمام ، خوشبو کردن نوشيدنی ھا و شکر، بعنوان شستشو دھنده و خوشبو کننده دھان، جزئی از مواد سازنده پمادھا و … اشاره کرد.

برای اولين بار در قرن ھجدھم، در فرانسه عطر به صورت مایعی درون بطری ھای شيشه ای تزیينی به بازار آمد و شيشه ھای عطر کم کم بين مردم محبوبيت پيدا کردند.

از آن زمان تا کنون بوھای جدید در شيشه ھای مخصوص عطر با طرح ھا و بسته بندی ھای متنوع به بازار عرضه می شود.

عطر و ادکلن
عطر و ادکلن

نکاتی در ارتباط با عطر و استفاده از آن

فرق بين عطر، ادو پرفوم، ادو توالت و ادوکلن در چيست؟

فرق این محصولات تنھا در ميزان غلظت عصاره روغنی سازنده بوھای مختلف است. بدیھی است ھر قدر غلظت عصاره روغنی در یک بو بيشتر باشد، ماندگاری اش بيشتر خواھد بود.

از نقش ھای برجسته پله ھای شرقی آپادانا – تخت جمشيد که نشان می دھد فرد ھندی برای احترام به پادشاه ظروف عطر با خود آورده است. غليظ ترین عصاره، عطر یا perfume نام دارد با غلظتی بين ۴٠-١۵ %خالصترین و ماندگارترین بوھاست و در عين حال گرانترین نوع عطر است.

و بعد از آن به ترتيب، با غلظتی در حدود ٧-١۵ % رایج ترین نوع عطر است که ماندگاری مناسبی دارد و به گرانی عطر ھم نيست.

عطر و ادکلن
عطر و ادکلن

چرا بعضی از بوھا نسبت به بقیه ماندگاری بيشتری دارند؟

اشخاصی که پوستی چرب دارند معمولاً بوی عطرشان نسبت به افرادی که پوست خشک دارند، ماندگاری بيشتری دارد. زیرا پوست چرب به طور طبيعی مرطوب است و رطوبت باعث نگھداری و ماندگاری بوی عطر می شود.

عطر و ادکلن
عطر و ادکلن

چه کنيم تا بوی عطرمان بيشتر بماند؟

ھمانطور که گفته شد ماندگاری بوی عطر بسته به خشک یا چرب بودن پوست، اش در افراد مختلف متفاوت است. در صورت امکان در طول روز، عطر خود را تجدید کنيد.

متخصصين توليد محصولات بھداشتی توصيه می کنند که عطر را به پشت گوش ھا و گردن خود بزنيد و مقدار کمی را ھم بر روی پوست بدنتان استفاده کنيد. با این کار بوی عطر شما پخش می شود و سریع از بين نمی رود. یک اسپری کوچک روی موھا باعث می شود بوی عطر شما در تمام روز باقی بماند.

عطر و ادکلن
عطر و ادکلن

چرا ھمه عطرھا الکل دارند؟

زیرا الکل باعث می شود بو روی پوستتان نمانده و از پوست شما متصاعد شود. بدون وجود الکل در عطر، شما تنھا کسی خواھيد بود که متوجه می شوید عطر زده اید.

▪ فرق بين لوسيون و ژل Shave After چيست؟

لوسيون Shave After پوست را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث بسته شدن منافذ پوست شده و به اصلاح آن کمک خواهد کرد  اما ژل Shave After تنھا خنک کننده و تسکين دھنده پوست صورت است.

عطر و ادکلن
عطر و ادکلن

ژل حمام چيست ؟

ژل حمام در واقع ھمان صابون است که ھم برای استفاده خانم ھا و ھم آقایان ساخته می شود، به خوبی کف می کند و بوی مطبوعی روی پوست شما باقی می گذارد.

عطر و ادکلن
عطر و ادکلن

چه کنيم که عطرمان دیرتر فاسد شود ؟

شيشه عطر را در محل خشک، خنک و به دور از پنجره و نور خورشيد نگه دارید؛ زیرا نور خورشيد باعث بروز اختلالاتی در مواد تشکيل دھنده عطر شده و آن را از بين می برد.

به طور کلی برای اینکه شيشه عطر عمر بيشتری داشته باشد، پيشنھاد می شود آن را ھميشه درون جعبه اش نگه دارید.

عطر و ادکلن
عطر و ادکلن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.